ENG | हिंदी

शिक्षित भारत-स्वस्थ भारत- स्वच्छ भारत- स्वावलंबी भारत- संपन्न भारत


ID Participating Institute Village survey data entry status Village Data check Status Household Data entry Status Household Data Check Status
21 Shri.G.S.Institute of Technology & Science Indore, Madhya Pradesh 452003 Masuria(1)
Kotada(1)
Kaliya Bada(1)
Kheda(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
Masuria(0)
Kotada(0)
Kaliya Bada(0)
Kheda(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
22 College of Engineering, Pune COEP Wellesley Road, shivajinagar Pune, Maharashtra 411005 Range(1)
Khopi(0)
Kusgaon(1)
Chandivali(0)
Shirvali(0)
Khalad(0)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
Range(30)
Khopi(0)
Kusgaon(0)
Chandivali(0)
Shirvali(0)
Khalad(0)
(30)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
23 Central University of Rajasthan NH-8 Bandar-Sindri, Dist. Ajmer, Kishangarh,Rajasthan -305817 Bandarsindri(0)
Khedha(1)
Faloda(1)
Mundoti(1)
Nahoria(1)
Pedibatta(1)
Manpura(0)
Marogla(0)
Chousla(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
Bandarsindri(5)
Khedha(161)
Faloda(148)
Mundoti(460)
Nahoria(196)
Pedibatta(105)
Manpura(0)
Marogla(0)
Chousla(0)
(5)
(161)
(148)
(459)
(196)
(105)
(0)
(0)
(0)
24 Indian Institute of Tecnology Hyderabad NH65, Sangareddy, Telangana - 502285 Bujarampet(1)
Kannavaram(1)
Salbatpur(1)
Anthram(1)
Mohammednagar(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Bujarampet(616)
Kannavaram(368)
Salbatpur(427)
Anthram(237)
Mohammednagar(482)
(610)
(366)
(423)
(233)
(452)
25 Andhra University Waltair Junction Vishakhapatnam, Andhra Pradesh- 530045 Valasampeta(1)
Chammachintha(1)
Madhava Nagaram(1)
Vedurupalli(2)
Rongalakotturu(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Valasampeta(378)
Chammachintha(431)
Madhava Nagaram(254)
Vedurupalli(237)
Rongalakotturu(100)
(373)
(431)
(254)
(11)
(8)
26 Gandhi Institute of Technology and Managemen (GITAM) Beach Road ,Gandhi Nagar, Rushikonda, Vishakhpatnam, Andhra Pradesh - 530045 Peddipalem(1)
Pekeru(1)
Dabbanda(1)
Mukundapuram(1)
Srilapalem(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Peddipalem(265)
Pekeru(173)
Dabbanda(182)
Mukundapuram(167)
Srilapalem(199)
(265)
(173)
(181)
(167)
(199)
27 NIT Durgapur Mahatma Gandhi Avenue, A-Zone, Durgapur, West Bengal - 713209 Jhanjra(0)
Laudoha(0)
Sorpi(0)
Ichapur(0)
LaskarBandh(0)
Banagram(0)
Pratappur(1)
Kalipur(0)
Bansgora(1)
Gourbazar (west)(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(1)
(0)
Jhanjra(0)
Laudoha(0)
Sorpi(0)
Ichapur(0)
LaskarBandh(0)
Banagram(0)
Pratappur(54)
Kalipur(1)
Bansgora(98)
Gourbazar (west)(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(47)
(1)
(95)
(0)
28 NIT Manipur Langol Rd Lamphelpat Imphal, Manipur 795004 Nambol Makha(1)
Kongkham Awang(1)
Maibam Chingmanng(1)
Nambol Bazar(1)
Koriphaba(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Nambol Makha(10)
Kongkham Awang(102)
Maibam Chingmanng(67)
Nambol Bazar(54)
Koriphaba(0)
(10)
(98)
(50)
(50)
(0)
29 Indian Institute of Technology {break}(BHU)Varanasi Balipur(1)
Betawar(1)
Bhuwalpur(1)
Chhitauni(1)
Kurahua(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Balipur(99)
Betawar(99)
Bhuwalpur(66)
Chhitauni(129)
Kurahua(119)
(99)
(50)
(66)
(81)
(57)
30 IIT Bombay Kurlod(0)
Botoshi(0)
Dolhare(0)
Nashera(0)
Adoshi(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Kurlod(0)
Botoshi(0)
Dolhare(0)
Nashera(0)
Adoshi(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
31 NIT{break}Arunachal Pradesh Jote 1(0)
Jote 2(0)
Kampo(0)
Sandgupota(0)
Poma(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Jote 1(1)
Jote 2(2)
Kampo(2)
Sandgupota(2)
Poma(2)
(0)
(1)
(1)
(1)
(0)
32 National Institute of Technology{break}Mizoram Lengpui(1)
Sairang Dinthar(1)
Sialsuk(1)
Tlungvel(1)
Hualngohmun(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Lengpui(586)
Sairang Dinthar(181)
Sialsuk(160)
Tlungvel(124)
Hualngohmun(114)
(574)
(0)
(0)
(0)
(0)
33 Indian Institute of Technology{break}Kharagpur Nachna(0)
Upar Kenthia(0)
khelar(0)
Porapara(0)
Sholadahar(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Nachna(0)
Upar Kenthia(0)
khelar(0)
Porapara(0)
Sholadahar(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
34 Govt. College of Engineering & Technology, Bikaner Kawni(1)
Naal Badi (0)
Kanasar(0)
Shobhasar(0)
Badrasa(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Kawni(0)
Naal Badi (0)
Kanasar(0)
Shobhasar(0)
Badrasa(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
35 NIT Meghalaya Kumadan(0)
Ryngud(0)
Nongpriang(0)
Swer(0)
Sohrarim(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Kumadan(88)
Ryngud(0)
Nongpriang(0)
Swer(0)
Sohrarim(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
36 Indian Institute of Technology Delhi Agarpur(1)
Garhi Bajra(0)
Garhi Fauji(1)
Murlidharpur(1)
Nangla Bel(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
Agarpur(87)
Garhi Bajra(52)
Garhi Fauji(130)
Murlidharpur(121)
Nangla Bel(0)
(87)
(0)
(116)
(121)
(0)
37 Indian Institute of Technology Delhi Khurampur(0)
(0)
Khurampur(0)
(0)
38 Test Baidala Puram, Pathapatnam Mandal(0)
Bonthala Koduru, Etherla Mandal(2)
K.Matyalesam, Gara Mandal(0)
Kidimi, Sarava Kota Mandal(0)
Savara Sidda Manugu, Pathapatnam Mandal(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Baidala Puram, Pathapatnam Mandal(0)
Bonthala Koduru, Etherla Mandal(2)
K.Matyalesam, Gara Mandal(0)
Kidimi, Sarava Kota Mandal(1)
Savara Sidda Manugu, Pathapatnam Mandal(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
39 Indian Institute of Technology{break}Kanpur Baikunthpur(1)
Hridaypur(1)
Ishwariganj(1)
Pratpur Hari(1)
Saksupurwa(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Baikunthpur(100)
Hridaypur(28)
Ishwariganj(90)
Pratpur Hari(53)
Saksupurwa(43)
(52)
(0)
(50)
(35)
(4)
40 IIT Mandi Navlay(7)
Katindhi(8)
Kataula (9)
Kamand(7)
(0)
(0)
(0)
(0)
Navlay(564)
Katindhi(551)
Kataula (844)
Kamand(609)
(0)
(0)
(0)
(429)
Unnat Bharat Abhiyan: Errors